Fællesskabet

Vigtige værdier i bofællesskabet er plads til forskellighed samt mulighed for fællesskab OG privatliv. Gensidig respekt og hensyntagen beboerne imellem er en selvfølge.

Mere konkret:
Vi har fællesspisning indimellem. Vi samles til alt fra kortspilsaftener til film, foredrag, fællessang og yoga. Initiativerne kommer fra beboerne…

Vi har lidt fælles pligter ifm. fælleshuset og haven. Men uanset omfang vil princippet “at yde efter evne” være gældende.