Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at blive opført på interesselisten til en bolig, skal du sende en e-mail med følgende oplysninger til else.brouer@gmail.com

  • Fulde navn
  • Nuværende adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Fødselsdato og -år
  • Ønske til boligstørrelse(r) (i prioriteret orden hvis flere ønsker)
  • Hvis du har en samlever samme data for vedkommende

Fandt du ikke, hvad du søgte på hjemmesiden, er du velkommen til at ringe på 60227614 – Else Fuglsang Brouer

Når vi har en ledig bolig, sker der følgende i visitationsudvalget:
1. Aktuelle kommende beboere fra interesselisten bliver inviteret til en rundvisning (hvis ikke man har været det tidligere). Kriterier for valg af aktuelle kommende beboere, kan du se i §4 i vores Interesse-og udlejningsregler.
2. Visitationsudvalget tilbyder en fremvisning af den ledige lejlighed, til den/de, som stadig er interesserede.
3. Herefter indbydes to til tre personer/par til en personlig samtale med visitationsudvalget. (læs mere i vores Interesseliste-og udlejningsregler.)