Opsigelse af Stofa aftalen – notat fra arbejdsgruppen

Opsigelse af Stofa aftalen
Notat fra arbejdsgruppen: Lone, Birger og Ellen
22.05.24

Baggrund:
Under byggeriet af bofællesskabet var Stofa det eneste selskab, der ville lægge bredbånd (Coaxkabler) ind til internet. Stofa lagde bredbånd ind uden beregning, og der blev indgået en eksklusivaftale, hvor Stofa fik eneret på at levere TV-signal og internet til bofællesskabet. Stofa/Norlys ejer alle de trukne kabler og alle de tilhørende installationer på vores grund og i de enkelte lejligheder.
Ifølge den indgåede aftale er der ikke andre firmaer, der må benytte Stofa/Norlys’ kabler. Herudover betyder eksklusivaftalen at Bofællesskabet ikke må indgå andre aftaler om levering af tv-programmer, internet og telefoni med andre firmaer.
Aftalen med Stofa/Norlys kan tidligst opsiges 7 år efter vores indflytning i bofællesskabet dvs. tidligst 2. februar 2026. Der er 2 års opsigelse af aftalen om eneretten.
Aftalen indebærer ikke udgifter for Bofællesskabet. De enkelte beboere vælger selv hvilke ydelser vedr. TV og internet de vil indgå med Stofa/Norlys og afregner direkte med firmaet.
Aftalen vedrører ikke beboerne, der har TV og internet via mobildata.

Konsekvenser af opsigelse af aftalen
Uændret: Aftalerne mellem Stofa/Norlys og de enkelte beboere påvirkes ikke af en opsigelse. Beboerne fortsætter uændret deres aftaler om ydelser vedr. TV og internet med Stofa/Norlys.
Stofa/Norlys fortsætter som hidtil med at levere TV og internet. De bevarer ejendomsretten over kabler og installationer.
Mulighed: Når vi om 2 år ikke længere er bundet af eksklusivaftalen, kan vi frit vælge mellem de forskellige TV- og internetudbydere. Det giver os mulighed for at undersøge markedet og finde bedste/billigste leverandører af fibernet.

Til info
Birger har fået oplyst, at Stofa/Norlys allerede nu kan lægge fibernet ind gratis til de beboere, der ønsker det. Hastigheden på internet via fibernet vil være højere og det vil prisen også.