Kontakt

Hvis man ønsker at blive opført på ventelisten til en bolig, skal man sende en e-mail med følgende oplysninger til VILFORD.bvj@gmail.com

  • Fulde navn
  • Nuværende adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Fødselsdato og -år
  • Ønske til boligstørrelse(r) (i prioriteret orden hvis flere ønsker)
  • Hvis man har en samlever samme data for vedkommende
  • Man skal oplyse om man er “aktiv” søgende, (at man ønsker et tilbud snarest muligt) ELLER om man er “passiv” søgende, (at man ønsker et tilbud snarest efter en bestemt dato)
Ved spørgsmål som ikke er belyst under de forskellige punkter på hjemmesiden, er man velkommen til at ringe på 40105143 for yderligere afklaring.